Projekty Europejskie

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

Absolwent tej szkoły dokona montażu urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej i ich konserwacji, naprawiania oraz kontrolowania, 

jak również sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów 

 

dotyczących urządzeń i systemów energetyki.