Projekty Europejskie

TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

 TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Ukończenie tego kierunku stanowi bazę do dalszego kształcenia umożliwiającego zdobycie zatrudnienia w wielorakich

obszarach. Absolwent tej szkoły będzie potrafił wytwarzać półprodukty i produkty chemiczne, obsługiwać maszyny i urządzenia 

przemysłu chemicznego, organizować i kontrolować procesy technologiczne 

 

i wykonywać badania laboratoryjne w przemyśle chemicznym.