Projekty Europejskie

 

Aktualności

13.08.2016

Europejski staż zawodowy uzupełnieniem wiedzy nabytej w Polsce

  

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +

 

 

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu realizuje projekt z Programu ERASMUS +  KA1 – Mobilność edukacyjna pt: ”Europejski staż zawodowy uzupełnieniem wiedzy nabytej w Polsce”.

Projekt dotyczy realizacji sześciu 3-tygodniowych staży dla 16-osobowych grup młodzieży uczącej się w II i III klasach szkół zawodowych w zawodach stolarz, instalator sanitarny, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych oraz fryzjer.
 
Organizacjami współpracującymi w ramach projektu są: Zespół Szkół Ochrony Środowiska 
w Lesznie (ZSOŚ), Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu (ZSB), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnym nr 3 w Gnieźnie (ZSP),  Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu (ZSZ) oraz Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu (ZSO). 
 
Uczniowie fryzjerstwa z ZSP nr 3 w Gnieźnie zrealizują jeden staż w terminie 
od 02-22.10.2016 w Centrum Kształcenia w Götz należącym do Izby Rzemieślniczej 
w Poczdamie.   
 
Dzięki realizacji niniejszego projektu polscy uczniowie:
skorzystają z potencjału technicznego niemieckiego centrum kształcenia; 
pogłębią znacznie wiedzę i umiejętności zawodowe oraz staną się fachowcami lepiej przygotowanymi do wykonywania zawodu;
poprawią umiejętności językowe i interkulturowe;
będą lepiej przygotowani do egzaminu czeladniczego;
uzyskany na zakończenie dokument „Europass Mobilność” ułatwi znalezienie zatrudnienia. 
 
Realizacja projektu wpłynie także na poprawę współpracy instytucjonalnej organizacji partnerskich i kontynuację wspólnych przedsięwzięć. 
 
Wszelkie pytania dotyczące stażu należy kierować do koordynatora projektu z ZSP nr 3 
w Gnieźnie Pana Romana Biskupskiego.

 

« powrót